Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

programovani:javascript:di [2013/07/07 22:28] (aktuální)
ladariha vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Sort of Dependency Injection  ======
 +<code javascript>
 +function Core() {
 +    this.id = "core 0.1";
 +    var self = this;
 +    var args = Array.prototype.slice.call(arguments);
 +    var callback = args.pop();
 +    var mods = args[0];
 +    this.modules = [];
 +    var private_modules = [];
 +    private_modules.push(self);
 +    if (!(this instanceof Core)) {
 +        return new Core(mods, callback);
 +    }
 +    if (mods) {
 +        for (var i in mods) {
 +            private_modules.push(new Core.modules[mods[i]]());
 +        }
 +    }
  
 +    callback.apply(this, private_modules);
 +}
 +
 +Core.modules = {};
 +Core.modules.http = function() {
 +    this.get = function() {
 +        return "get";
 +    };
 +    this.post = function() {
 +    };
 +}
 +Core.modules.cookie = function() {
 +    this.get = function() {
 +    };
 +    this.set = function() {
 +    };
 +}
 +
 +
 +Core(['http'], function(core, http) {
 +    window.console.log(core.id + ":" + http.get());
 +})
 +
 +
 +
 +</code>
 
/disk_1/www/cz/ladariha/wiki/data/pages/programovani/javascript/di.txt · Poslední úprava: 2013/07/07 22:28 autor: ladariha
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki