Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

programovani:javascript:promise [2013/07/06 21:39]
ladariha vytvořeno
programovani:javascript:promise [2013/07/06 21:40] (aktuální)
ladariha
Řádek 2: Řádek 2:
  
 <code javascript> <code javascript>
-//source: https://github.com/unscriptable/promises/+//https://github.com/unscriptable/promises/
  
 function Promise() { function Promise() {
Řádek 10: Řádek 10:
     var status = 'pending';     var status = 'pending';
     var self = this;     var self = this;
-    this.callbacks = [];+    var callbacks = [];
     this.resolve = function(result) {     this.resolve = function(result) {
         complete('fulfilled', result);         complete('fulfilled', result);
Řádek 19: Řádek 19:
  
     this.then = function(success, failure) {     this.then = function(success, failure) {
-        this.callbacks.push({fulfilled: success, rejected: failure});+        callbacks.push({fulfilled: success, rejected: failure});
         return this;         return this;
     };     };
Řádek 28: Řádek 28:
             throw new Error("Already completed, promise is now read-only");             throw new Error("Already completed, promise is now read-only");
         };         };
-        while (self.callbacks[0]) { +        while (callbacks[0]) { 
-            self.callbacks.shift()[type](result);+            callbacks.shift()[type](result);
         }         }
     }     }
 
/disk_1/www/cz/ladariha/wiki/data/pages/programovani/javascript/promise.txt · Poslední úprava: 2013/07/06 21:40 autor: ladariha
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki