Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

programovani:nodejs:instalace [2011/07/30 19:34]
ladariha
programovani:nodejs:instalace [2011/09/02 18:35] (aktuální)
ladariha
Řádek 45: Řádek 45:
 </code> </code>
  
 +===== Instalace v Ubuntu =====
 +<code bash>
 +# from https://gist.github.com/579814#file_node_and_npm_in_30_seconds.sh
 +echo 'export PATH=$HOME/local/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
 +. ~/.bashrc
 +mkdir ~/local
 +mkdir ~/node-latest-install
 +cd ~/node-latest-install
 +curl http://nodejs.org/dist/node-latest.tar.gz | tar xz --strip-components=1
 +./configure --prefix=~/local
 +make install # ok, fine, this step probably takes more than 30 seconds...
 +curl http://npmjs.org/install.sh | sh
 +
 +</code>
  
 
/disk_1/www/cz/ladariha/wiki/data/pages/programovani/nodejs/instalace.txt · Poslední úprava: 2011/09/02 18:35 autor: ladariha
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki