Eratosthenovo sito (ukecane)

def erast_sieve(stop)
 # init array
 field2 = [];
 for i in 1..stop-1
  field2[i-1]=i+1;
 end
 
 primes = [];
 stop = 0;
 to_test = 1;
 
 while stop!=1
  to_test = field2[0];
  primes.push(field2[0])
 
  field2.each { |x|
   if(x%to_test==0)
    field2.delete(x)
   end
  }
 
  if(to_test*to_test >= field2.last)
   primes = primes.concat(field2)
   stop = 1;
  end
 
 end
 puts primes.inspect
 puts "Number of primes: "+primes.count.to_s
end
 
erast_sieve(30)
 
/disk_1/www/cz/ladariha/wiki/data/pages/programovani/ruby/erast_sito.txt · Poslední úprava: 2011/09/19 21:09 autor: ladariha
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki